Transitievisie Warmte

Via het participatieplatform Denkmee Schouwen-Duiveland kunnen de inwoners en ondernemers van Schouwen-Duiveland het definitief concept van de Transitievisie Warmte bekijken en een reactie geven. Ook is er een mogelijkheid om een adressentool te raadplegen. Op 3 november van 16.00 tot 20.00, gedurende de klimaatmarkt die in het gemeentehuis wordt georganiseerd, is er ook nog een mogelijkheid om vragen te stellen en een reactie te geven op de concept Transitievisie Warmte. Alle suggesties en opmerkingen worden vervolgens verzameld en gebundeld in een antwoordnotitie. Bovendien kunnen ze zorgen voor aanpassingen in de visie. Aan het einde van dit jaar wordt de definitieve visie aan de gemeenteraad aangeboden.