Op deze pagina vindt u berichtgeving over de stand van zaken met betrekking tot de “dorpsvisie Sirjansland”.


Update 29 maart 2021

Beste dorpsgenoten,

Hier is het uiteindelijke Dorpsplan van Sirjansland.
Na ongeveer 3 jaar zijn we tot een plan gekomen dat nu richting de gemeenteraad gaat.
We zijn begonnen met brainstormen en het inventariseren van al deze ideeën.
Vervolgens ontstonden er 4 speerpunten: wonen en werken, leefbaarheid, openbare ruimte en energie.

Tijdens openbare dorpsraadvergaderingen zijn deze punten stapsgewijs met jullie, de bewoners van Sirjansland, besproken. Op deze manier hadden we ook graag de laatste stappen willen zetten richting de definitieve versie echter corona gooide roet in het eten.

Het eerste concept dorpsplan met de onderwerpen wonen, werken en leefbaarheid hebben we in juli ondanks de toen geldende maatregelen nog mondeling kunnen bespreken. Daarna hebben we in moeten zetten op schriftelijke communicatie. Dit maakte het proces niet altijd even makkelijk. Iemand in de ogen kijken, doorvragen en met elkaar in gesprek gaan is makkelijker dan op papier iets proberen toe te lichten. Maar we hebben met z’n allen ons best gedaan.

Er zijn gelukkig vele reacties vanuit het dorp gekomen waarmee we aan de slag zijn gegaan. Zoals iedereen wel zal begrijpen hebben we te maken met verschillende ideeën en meningen. Maar alle reacties zijn wel overwogen verwerkt door onze werkgroep. De betreffende bewoners zijn beantwoord en het document met reacties en beantwoording zijn terug te vinden op de website van de dorpsraad. Zodra de regels omtrent corona verder versoepeld worden en het mogelijk is om bij elkaar te komen willen we een informatiemarkt houden waarbij we willen toelichten hoe we verder denken te gaan en welke hulp we hierbij kunnen gebruiken.

Vrijdag 26 maart wordt het definitieve dorpsplan aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad. Hopelijk ondersteunt de gemeenteraad onze visie over de toekomst van Sirjansland. Daarna komt het aan op het realiseren van onze wensen. Als volgende stap moeten we een en ander verder gaan uitwerken, dat moeten wij met elkaar doen en daarbij is jullie hulp nodig. We moeten samenwerken met ambtenaren van de gemeente maar ook met Staatsbosbeheer en het waterschap, daar hebben we inmiddels enige ervaring mee.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn meldt dit dan bij een van de commissieleden of aan de dorpsraad, want we hebben elkaar nodig om Sirjansland voor iedereen een prettige woonomgeving te laten zijn.

Namens de commissie dorpsplan Sirjansland,

Anja Hartog, Karin Buijtels, Dineke Mulders, Koos Hanse, Heleen de Hulster, Nienke Mulders, Jaap Jan op ’t Hof, Ton Wingelaar, Jacqueline Kik-Stouten, Willem Marsman.


Update 18 maart 2021

Op het concept dorpsplan kwamen wat schriftelijke reacties. De werkgroep heeft hierop al geantwoord naar de desbetreffende personen.
Meer leest u hier.


Update 27 januari 2021

Hoe willen wij, de huidige inwoners van Sirjansland, het dorp zien over 20 jaar? Welke stappen kunnen wij zetten met als doel een dorp te creëren waar verbinding is door wonen, werken, ondernemen en recreëren? In de “Update 30 juni 2020” was een link naar een beknopte versie van wat de Dorpsraad voor ogen staat. Inmiddels zijn er weer vorderingen te melden. In een meer uitgewerkte versie van de hiervoor genoemde update leest u meer hierover.


Update 30 juni 2020

Heleen de Hulster namens de dorpsraad Sirjansland en Ankie Smit namens de gemeente Schouwen-Duiveland hebben vandaag de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de dorpsraad Sirjansland ondertekend.
Hierin worden de Right 2 Challenges besproken die Sirjansland aangegaan is met de gemeente.
We zijn volop bezig met het dorpsplan van Sirjansland. Als u op voorgaande link klikt kunt u meer hierover lezen.


Onlangs heeft de “werkgroep dorpsvisie” twee “Right 2 Challenges” ingediend bij de gemeente. Een daarvan betreft de dorpsvisie Sirjansland.

De andere gaat over de kwaliteitsontwikkeling van de openbare ruimte, waar we als eerste de de afvalbakken en de entree aan die kant van het dorp – dus Lageweg / Dillingsweg) – willen opknappen. Op 23 juli 2019 zijn onze challenges aangenomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland. Behalve op de website zal hieraan ook ook in de pers aandacht voor worden gevraagd.