Op deze pagina vindt u berichtgeving over de stand van zaken met betrekking tot de “dorpsvisie Sirjansland”.

Onlangs heeft de “werkgroep dorpsvisie” twee “Right 2 Challenges” ingediend bij de gemeente. Een daarvan betreft de dorpsvisie Sirjansland.

De andere gaat over de kwaliteitsontwikkeling van de openbare ruimte, waar we als eerste de de afvalbakken en de entree aan die kant van het dorp – dus Lageweg / Dillingsweg) – willen opknappen. Op 23 juli 2019 zijn onze challenges aangenomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland. Behalve op de website zal hieraan ook ook in de pers aandacht voor worden gevraagd.