Dorpsvisie Sirjansland

Op deze pagina vindt u berichtgeving over de stand van zaken met betrekking tot de “dorpsvisie Sirjansland”.


Update 30 juni 2020

Heleen de Hulster namens de dorpsraad Sirjansland en Ankie Smit namens de gemeente Schouwen-Duiveland hebben vandaag de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de dorpsraad Sirjansland ondertekend.
Hierin worden de Right 2 Challenges besproken die Sirjansland aangegaan is met de gemeente.
We zijn volop bezig met het dorpsplan van Sirjansland. Als u op voorgaande link klikt kunt u meer hierover lezen.


Onlangs heeft de “werkgroep dorpsvisie” twee “Right 2 Challenges” ingediend bij de gemeente. Een daarvan betreft de dorpsvisie Sirjansland.

De andere gaat over de kwaliteitsontwikkeling van de openbare ruimte, waar we als eerste de de afvalbakken en de entree aan die kant van het dorp – dus Lageweg / Dillingsweg) – willen opknappen. Op 23 juli 2019 zijn onze challenges aangenomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland. Behalve op de website zal hieraan ook ook in de pers aandacht voor worden gevraagd.