Burgemeester bezoekt Sirjansland

Zoals door de gemeente aangekondigd en in de openbaare dorpsraad van 20 juli besproken heeft de burgemeester van Schouwen-Duiveland op 29 juli een bezoek aan Sirjansland gebracht.

In het dorpshuis heeft er een informeel gesprek plaatsgevonden waarbij de burgemeester, een wethouder, een aantal leden van dorpsraad, een tweetal vertegenwoordigers van de kerk en enkele anderen aanwezig waren. Dit gesprek was een initiatief van de gemeente met als doel meer te weten te komen over Sirjansland. “Wat speelt hier op dit moment?” Besproken onderwerpen zijn onder andere: de samenstelling van de bevolking, de situatie rondom Corona, woningen, het voormalige schoolgebouw en het belang van het dorpshuis.

Het was fijn om op deze manier kennis te kunnen maken en meer over ons dorp te kunnen vertellen.