Bouw hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland

TenneT gaat een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom. Deze wordt met een ondergrondse kabel aangesloten op een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Zo worden Schouwen-Duiveland met het bestaande landelijke hoogspanningsnet verbonden én ontstaat er ook in West-Brabant en Tholen ruimte voor groei van duurzame initiatieven.

Vanaf april t/m juni 2021 worden door TenneT en Enduris werkateliers georganiseerd. Met bewoners, organisaties en betrokken instanties wordt tijdens online bijeenkomsten gezocht naar de meest geschikte stationslocaties en het beste kabeltracé.

Meer informatie op de websites van TenneT en Enduris:

Duurzaam energieproject Schouwen-Duiveland-Tholen

Netversterking Schouwen-Duiveland Tholen en omgeving Bergen op Zoom


Update 20210623

Een aantal dorpsbewoners uit Sirjansland hebben deelgenomen aan deze werkateliers. De ontvangen documenten zijn hier te lezen.


Update 20210629

150kV