2007

Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad 2007

Op 4 januari jl. vond weer de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad plaats. Dit jaar werd de receptie gehouden in eetcafé De Schollekop, daar het Verenigingsgebouw voor een aantal maanden in gebruik is door de OBS wegens een grote verbouwing van de school. Het was een zeer gezellige avond die bezocht werd door ruim 40 dorpsgenoten. Tijdens de receptie werd door voorzitter Bram v.d. Graaf, namens de DR, afscheid genomen van 2 uittredende leden – Petra v.d. Zande en Martin v.d. Hoek – en werden de 2 nieuwe leden – José Schootemeijer en Jacqueline Kik – welkom geheten. Tijdens de receptie werden er door dhr. D. Fluijt enkele foto’s genomen die hij beschikbaar stelde voor publicatie.