2006

Brief aan de gemeente 7-4-2006 inzake handhaving bestemmingsplan.

Artikel tbv Regio Visie

Persbericht.

In juni stond de openbare dorpsraadvergadering van Sirjansland in het teken van de festiviteiten rond het 700 jarig bestaan van Sirjansland. De zeer enthousiaste feestcommissie heeft het programma voor het feest allang in kannen en kruiken. Het belooft een echt dorpsfeest te worden met de start op woensdag 7 september. Dan zullen de kinderen van de basisschool van Sirjansland en Nieuwerkerk het spits afbijten met kinderspelen. Vrijdag 9 september om 19.00 uur zal de voorzitter van de dorpsraad het feest officieel openen. Aansluitend een optreden van het koor VZOS uit Oosterland en een kinderkoor, toneel en popgroep Blunt. Op zaterdag 10 september begint het programma om 11.00 uur met een reünie, middeleeuwse lunch, modeshow, gekostumeerd korfbal, dorpsbarbecue en een optreden van de plaatselijke popgroep Desperado’s sluit het feest rond middernacht af. In het verenigingsgebouw zal een doorlopende fototentoonstelling te zien zijn over Sir en de Sirrenaren en er worden schitterende kunstwerken van de vele plaatselijke kunstenaars tentoongesteld. Op beide dagen zal Oosterlands fanfare het programma muzikaal opluisteren.

Als “warming-up” heeft gemeentearchivaris Huib Uil boeiend vertelt over de geschiedenis en het wel en wee van de Sirrenaren. Als u door dit bericht meer wilt weten over de reünie dan kunt u contact opnemen met Cees Struijk, telefoonnummer 0111 641372 of per E-mail cenwstruyk@planet.nl

Verder is in de vergadering ook het voortbestaan van het verenigingsgebouw, de onveilige verkeerssituatie in het dorp en de gebrekkige bewegwijzering naar sommige bedrijven ter sprake gekomen. De volgende openbare dorpsraadvergadering is op 7 november a.s.

Ons dorpshuis moet blijven:
Diverse berichtgeving ons dorpshuis moet blijven

Overig nieuws:

Tweespalt gemeenteraad
De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft tijdens de openbare raadsvergadering van 1 juli jl. wat betreft agendapunt 18 ‘bijdrage in de kosten picknickplek’ geen beslissing genomen betreffende toekenning van een bijdrage van € 30.000 aan Stichting Zonnestraal. Deze stichting gaat in een project 9 kunstwerken annex picknickplekken op Schouwen-Duiveland realiseren. Deze picknickplekken moeten dienen als podia voor culturele, culinaire en populaire wetenschappelijke activiteiten, zoals kamermuziekconcerten, eenakters of andere activiteiten die ondernemers of andere initiatiefnemers organiseren. Tijdens behandeling van dit agendapunt ontstond er onder de raadsleden een pittige discussie, of het in deze periode van bezuinigingen verantwoord is om een dergelijk bedrag aan deze realisatie bij te dragen terwijl men anderzijds op het punt staat wegens kostenbesparingen dorpshuizen te sluiten. Mede in het licht dat de gemeente zo wie zo opdraait voor de kosten van, indien nodig, herstelwerkzaamheden aan deze kunstwerken. De stemming die hierop volgde staakte bij 11 voor en 11 tegen, daarom werd er geen besluit genomen en het punt door geschoven naar een volgende raadsvergadering. Bovenstaande geeft aan dat ook in de gemeenteraad grote verdeeldheid heerst aangaande het advies van de commissie tot het sluiten van dorpshuizen. Al met al een positieve impuls voor degene die strijden voor het behoud van de dorpshuizen.

Riool
Op 14 juni jl. is er, in het dorpshuis van Sirjansland, een informatieavond geweest betreffende het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel. Het scheiden van afvalwater wordt wettelijk opgelegd en houdt in dat huiselijk afvalwater, zoals gootsteen-/toiletafvoer e.d. en hemelwater gescheiden gaan worden.

Gootsteen-/toiletafvoer gaat via het bestaande rioolstel naar het zuiveringsgemaal Mastgat in Bruinisse en het hemelwater wordt, gescheiden en via een filterbak in de grond, gezuiverd en in de sloot geloosd. Sirjansland is de eerste van de 5 oostelijke kernen op Schouwen-Duiveland waar dit wordt aangelegd. De werkzaamheden zullen plaats vinden in de Grevelingenstraat, waar ook de afvoer van de school op uit komt. De werkzaamheden zullen starten in week 27 in het achterste gedeelte van de Grevelingenstraat tot aan de bouwvakvakantie (week 30). De straat wordt dan tijdelijk weer dichtgelegd. Na de bouwvak (week 35) gaat men verder tot aan de Bredeweg. De werkzaamheden staan gepland gereed te zijn in week 38. Alle bewoners aan de Grevelingenstraat zullen vooraf door de aannemer, Fa, Voogd, persoonlijk worden benaderd.
Oud nieuws