Openbare Dorpsraadvergadering
Woensdag 18 oktober2023 om 20.00 uur
in het Verenigingsgebouw, Sportweg 1 te Sirjansland

Agenda:

Ontvangst met koffie of thee.

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 14 juni 2023.
 4. Ingekomen post en uitgaande post, o.a.:
  • Zwerfvuilcampagne
  • Bijeenkomst statuten Stads-en Dorpsraden
  • Ruimtelijk beleid Duurzame energie
  • Gewijzigd concept Kernprofiel Sirjansland
  • Enquête woningen Sirjansland
  • Fietsers rusthutje Dillingsweg
  • Smileybord Bredeweg
  • (Herhalings)cursus AED
 5. Dorpsraad bestuurszaken, er zijn 2 vacatures. Kandidaten worden opgeroepen zich te melden.
  Dit kan schriftelijk aan:
  secretariaat@dorpsraad-sirjansland.nl of mondeling tijdens de vergadering.
 6. Enquête woningen Sirjansland. Bewonerscommissie presenteert uitslag.
 7. Kernprofiel Sirjansland.
 8. Rondvraag.
 9. Afsluiting en drankje.

De agenda is ook als pdf te downloaden.

Oktober 2023.