Veilig Verkeer Nederland afd. Schouwen-Duiveland . . .

. . .organiseert dit voorjaar weer een opfriscursus rijvaardigheid senioren.

Er komt een theoretische opfriscursus rijvaardigheid op maandag 8 april 2019 in Sirjansland van 9.45 uur tot om en nabij 15.30 uur te Sirjansland. De praktische rijvaardigheidstest vindt plaats op zaterdag 13 april in Goes. Mocht u op die datum verhinderd zijn, wordt er wellicht nog naar een andere datum gezocht.

Download hier de uitleg over de cursus of download direct het inschrijfformulier. Inschrijven kan per brief of per email.
Na inschrijving ontvangt een bevestiging en nadere informatie o.a. over de locatie.
Heeft u vragen over de cursus dan kunt u altijd bellen of mailen met Manon Kelder, voorzitter Veilig Verkeer Nederland afd. Schouwen-Duiveland.
Voor contactgegevens klik hier.
Wees er tijdig bij, het aantal plaatsen is beperktHieronder vindt u berichten/mededelingen/nieuws over Sirse zaken.


woensdag 20 februari 2019 . . .

. . . is er een openbare dorpsraadvergadering.

  • Locatie: Dorpshuis Sirjansland
  • Aanvang: 20:00 uur

De eerstvolgende besloten dorpsraadvergadering volgt op dinsdag 5 maart a.s.

 


Dinsdag 5 februari 2019 . . .

. . . is er een besloten dorpsraadvergadering. De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering volgt op woensdag 20 februari a.s.Vandaag, 1 februari 2019, is het officiële deel van de watersnoodherdenking in Sirjansland afgesloten met het leggen van bloemen op de graven van hen die bij de watersnood omkwamen en het leggen van een krans bij het monument op de begraafplaats in ons dorp.


Vrijdag 1 februari 2019 om 09:00 uur

Ook dit jaar is er weer een watersnoodherdenking.
Verzamelen op de begraafplaats.

– Begraafplaats open: 08.50 uur
– Aanvang: 09.00 uur
– Vervolgens vindt de kranslegging plaats bij het monument.
– We beëindigen de herdenking in het Verenigingsgebouw.

Wees allen van harte welkom.


U heeft het vast al gezien, de website is vernieuwd! Behalve op de pc wordt de website nu ook op uw smartphone goed weergegeven. Tevens is de menustructuur aangepast, zodat de verschillende webpagina’s gemakkelijker te vinden zijn.

Het meeste van de oude website vindt u hier weer terug. Nieuw zijn de contactformulieren voor:

Hiermee komt uw vraag, opmerking of bericht, direct bij de juiste mensen terecht.


Nieuwe huizen in Sirjansland
Bron: PZC dinsdag 01 juli 2008 | 07:32

SIRJANSLAND – In Sirjansland worden drie nieuwe woningen gebouwd.
De huizen komen aan de Sportlaan, op de plek waar nu nog een boerderij staat.
De huidige woning op het terrein wordt gesloopt en vervangen. Daarnaast worden nog twee woningen gebouwd.
Omdat de nieuwe woningen niet binnen het bestemmingsplan passen, moet een vrijstellingsprocedure worden begonnen. Het gebied heeft nu nog de bestemming ‘landbouw’, maar volgens het college van B en W zou woningbouw hier prima passen.
De huidige bebouwing langs de Sportlaan bestaat bijna helemaal uit huizen. Door op het terrein van de boerderij ook woningen te bouwen, is volgens het college sprake van een ‘logische voortzetting’ van de huidige bebouwing. Het ontwerplan ligt de komende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Tegen het plan kan bezwaar worden gemaakt.


AAN ALLE HONDENUITLATERS
‘s-Avonds in het donker, buiten het dorp, waar u allen in principe uw honden uitlaat (wat is dat toch keurig drollenvrij in ons dorp!) bent u SLECHT zichtbaar in het donker. Daarom een advies: draag lichte kleding, of nog beter, een reflecterende armband omdoen of een reflecterend hesje aantrekken. Dat scheelt zo weer een paar hartverzakkingen per jaar voor geschrokken automobilisten. Namens hen: hartelijk dank!


Eindelijk!
Na jarenlange strijd is het er dan toch van gekomen. Hulde aan André de Jong!

Zou deze aansporing dan nu overbodig worden? Afwachten maar.


Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad 2007

Op 4 januari jl. vond weer de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad plaats. Dit jaar werd de receptie gehouden in eetcafé De Schollekop, daar het Verenigingsgebouw voor een aantal maanden in gebruik is door de OBS wegens een grote verbouwing van de school. Het was een zeer gezellige avond die bezocht werd door ruim 40 dorpsgenoten. Tijdens de receptie werd door voorzitter Bram v.d. Graaf, namens de DR, afscheid genomen van 2 uittredende leden – Petra v.d. Zande en Martin v.d. Hoek – en werden de 2 nieuwe leden – José Schootemeijer en Jacqueline Kik – welkom geheten. Tijdens de receptie werden er door dhr. D. Fluijt enkele foto’s genomen die hij beschikbaar stelde voor publicatie.


Brief aan de gemeente 7-4-2006 inzake handhaving bestemmingsplan.

Artikel tbv Regio Visie

Persbericht.

In juni stond de openbare dorpsraadvergadering van Sirjansland in het teken van de festiviteiten rond het 700 jarig bestaan van Sirjansland. De zeer enthousiaste feestcommissie heeft het programma voor het feest allang in kannen en kruiken. Het belooft een echt dorpsfeest te worden met de start op woensdag 7 september. Dan zullen de kinderen van de basisschool van Sirjansland en Nieuwerkerk het spits afbijten met kinderspelen. Vrijdag 9 september om 19.00 uur zal de voorzitter van de dorpsraad het feest officieel openen. Aansluitend een optreden van het koor VZOS uit Oosterland en een kinderkoor, toneel en popgroep Blunt. Op zaterdag 10 september begint het programma om 11.00 uur met een reünie, middeleeuwse lunch, modeshow, gekostumeerd korfbal, dorpsbarbecue en een optreden van de plaatselijke popgroep Desperado’s sluit het feest rond middernacht af. In het verenigingsgebouw zal een doorlopende fototentoonstelling te zien zijn over Sir en de Sirrenaren en er worden schitterende kunstwerken van de vele plaatselijke kunstenaars tentoongesteld. Op beide dagen zal Oosterlands fanfare het programma muzikaal opluisteren.

Als “warming-up” heeft gemeentearchivaris Huib Uil boeiend vertelt over de geschiedenis en het wel en wee van de Sirrenaren. Als u door dit bericht meer wilt weten over de reünie dan kunt u contact opnemen met Cees Struijk, telefoonnummer 0111 641372 of per E-mail cenwstruyk@planet.nl

Verder is in de vergadering ook het voortbestaan van het verenigingsgebouw, de onveilige verkeerssituatie in het dorp en de gebrekkige bewegwijzering naar sommige bedrijven ter sprake gekomen. De volgende openbare dorpsraadvergadering is op 7 november a.s.

Ons dorpshuis moet blijven:
Diverse berichtgeving ons dorpshuis moet blijven

Overig nieuws:

Tweespalt gemeenteraad
De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft tijdens de openbare raadsvergadering van 1 juli jl. wat betreft agendapunt 18 ‘bijdrage in de kosten picknickplek’ geen beslissing genomen betreffende toekenning van een bijdrage van € 30.000 aan Stichting Zonnestraal. Deze stichting gaat in een project 9 kunstwerken annex picknickplekken op Schouwen-Duiveland realiseren. Deze picknickplekken moeten dienen als podia voor culturele, culinaire en populaire wetenschappelijke activiteiten, zoals kamermuziekconcerten, eenakters of andere activiteiten die ondernemers of andere initiatiefnemers organiseren. Tijdens behandeling van dit agendapunt ontstond er onder de raadsleden een pittige discussie, of het in deze periode van bezuinigingen verantwoord is om een dergelijk bedrag aan deze realisatie bij te dragen terwijl men anderzijds op het punt staat wegens kostenbesparingen dorpshuizen te sluiten. Mede in het licht dat de gemeente zo wie zo opdraait voor de kosten van, indien nodig, herstelwerkzaamheden aan deze kunstwerken. De stemming die hierop volgde staakte bij 11 voor en 11 tegen, daarom werd er geen besluit genomen en het punt door geschoven naar een volgende raadsvergadering. Bovenstaande geeft aan dat ook in de gemeenteraad grote verdeeldheid heerst aangaande het advies van de commissie tot het sluiten van dorpshuizen. Al met al een positieve impuls voor degene die strijden voor het behoud van de dorpshuizen.

Riool
Op 14 juni jl. is er, in het dorpshuis van Sirjansland, een informatieavond geweest betreffende het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel. Het scheiden van afvalwater wordt wettelijk opgelegd en houdt in dat huiselijk afvalwater, zoals gootsteen-/toiletafvoer e.d. en hemelwater gescheiden gaan worden.

Gootsteen-/toiletafvoer gaat via het bestaande rioolstel naar het zuiveringsgemaal Mastgat in Bruinisse en het hemelwater wordt, gescheiden en via een filterbak in de grond, gezuiverd en in de sloot geloosd. Sirjansland is de eerste van de 5 oostelijke kernen op Schouwen-Duiveland waar dit wordt aangelegd. De werkzaamheden zullen plaats vinden in de Grevelingenstraat, waar ook de afvoer van de school op uit komt. De werkzaamheden zullen starten in week 27 in het achterste gedeelte van de Grevelingenstraat tot aan de bouwvakvakantie (week 30). De straat wordt dan tijdelijk weer dichtgelegd. Na de bouwvak (week 35) gaat men verder tot aan de Bredeweg. De werkzaamheden staan gepland gereed te zijn in week 38. Alle bewoners aan de Grevelingenstraat zullen vooraf door de aannemer, Fa, Voogd, persoonlijk worden benaderd.
Oud nieuws