De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Dorpsraad Sirjansland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of de daarin opgenomen functies. E.e.a. is volledig voor risico van de gebruiker. Dorpsraad Sirjansland is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De bezoeker van de website vrijwaart Dorpsraad Sirjansland indien Dorpsraad Sirjansland door een derde wordt aangesproken over het gebruik van de website door de bezoeker.

Als verwijzingen naar andere sites zijn opgenomen is dat louter ter informatie van de bezoeker. Hoewel Dorpsraad Sirjansland zeer selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan niet ingestaan worden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.

Privacyverklaring

Dorpsraad Sirjansland respecteert de privacy van haar bezoekers.

Dorpsraad Sirjansland verzamelt geen informatie over haar bezoekers anders dan die welke nodig zijn voor het correct functioneren van de bezoekersteller en die welke u, ter beantwoording van uw bericht of toezending van onze nieuwsbrief, aan ons zendt. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Dorpsraad Sirjansland bewaart die gegevens zo lang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief of niet langer dan nodig is om uw bericht te behandelen. Na beëindigen van uw abonnement op onze nieuwsbrief of na afhandelen van uw bericht worden die gegevens gewist.